Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Doa Al-Mujir

Membaca Doa Al-Mujîr pada Tanggal 13, 14 dan 15

Al-Mujîr ( الْمُجِيْرُ ) artinya yang melindungi, ia adalah salah satu dari asmâ` Allah ‘azza wa jalla. Doa ini di-berikan Jabrâ`îl as kepada Rasûlullâh saw pada waktu beliau shalat di belakang Maqam Ibrâhîm as. Doa ini di-anjurkan dibaca pada hari-hari putih (tanggal 13, 14 dan 15) bulan Ramadhân. Dengan dibacanya doa ini---insyâ`allâh---segala dosa diampuni, penyakit diangkat, rezeki diluaskan, utang-utang dibayarkan, kesempitan dilapangkan dan kesulitan hidup dihilangkan. Dan sesu-ai dengan namanya, yaitu Al-Mujîr bahwa orang yang membacanya akan mendapat perlindungan dari Allah yang maha melindungi.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ, سُبْحَانَكَ يَا اللهُ, تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا رَحِيْمُ, تَعَالَيْتَ يَا كَرِيْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مَلِكُ, تَعَالَيْتَ يَا مَالِكُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قُدُّوْسُ, تَعَالَيْتَ يَا سَلاَمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُؤْمِنُ, تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Bismillâhir rahmânir rahîm, subhânaka yâ allâh, ta‘âlaita yâ rahmân, ajirnâ minan nâri yâ mujîr, subhâ-naka yâ rahîm, ta‘âlaita yâ karîm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr, subhânaka yâ malik, ta‘âlaita yâ mâlik, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr, subhânaka yâ quddûs, ta‘âlaita yâ salâm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr, subhânaka yâ mu`-min, ta‘âlaita yâ muhaimin, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha tinggi wahai yang maha pemurah, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pengasih, Engkau maha tinggi wahai yang maha mulia, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Ma-ha suci Engkau wahai Raja, Engkau maha tinggi wahai yang memiliki, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wa-hai yang maha suci (quddûs), Engkau maha tinggi wa-hai yang maha memberikan keselamatan, lindungi ka-mi dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang memberikan kea-manan, Engkau maha tinggi wahai yang memelihara, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا عَزِيْزُ, تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ, تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا خَالِقُ, تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُصَوِّرُ, تَعَالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا هَادِي, تَعَالَيْتَ يَا بَاقِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ ‘azîz, ta‘âlaita yâ jabbâr, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr, subhânaka yâ mutakabbir, ta‘âlaita yâ mutajabbir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr, subhânaka yâ khâliq, ta‘âlaita yâ bâri`, ajirnâ minan nâri yâ mujîr, sub-hânaka yâ mushawwir, ta‘âlaita yâ muqaddir, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr, subhânaka yâ hâdî, ta‘âlaita yâ bâqî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha perkasa, Engkau maha tinggi wahai yang maha berkuasa, lindu-ngi kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha besar, Engkau maha tinggi wahai yang maha menentukan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberi-kan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pencipta, Engkau maha tinggi wahai yang maha pem-buat, lindungi kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha memberi bentuk, Engkau yang maha tinggi wa-hai yang mengkadarkan, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Eng-kau wahai yang maha memberi petunjuk, Engkau ma-ha tinggi wahai yang maha kekal, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا وَهَّابُ, تَعَالَيْتَ يَا تَوَّابُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا فَتَّاحُ, تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَاحُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدِي, تَعَالَيْتَ يَا مَوْلاَيَ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَرِيْبُ, تَعَالَيْتَ يَا رَقِيْبُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُبْدِئُ, تَعَالَيْتَ يَا مُعِيْدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ wahhâb, ta‘âlaita yâ tawwâb, ajir-nâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ fattâh, ta‘âlaita yâ murtâh, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ sa-yyidî, ta‘âlaita yâ maulây, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qarîb, ta‘âlaita yâ raqîb, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mubdi`, ta‘âlaita yâ mu‘îd, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha pemberi, Engkau maha tinggi wahai yang maha penerima tobat, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pembuka, Engkau maha tinggi wahai yang maha ber-kuasa, lindungi kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai junju-nganku, Engkau maha tinggi wahai tuanku, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha dekat, Eng-kau maha tinggi wahai yang maha mengawasi, lindu-ngilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memulai, Engkau maha tinggi wahai yang mengulangi, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan.


سُبْحَانَكَ يَا حَمِيْدُ, تَعَالَيْتَ يَا مَجِيْدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَدِيْمُ, تَعَالَيْتَ يَا عَظِيْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا غَفُوْرُ, تَعَالَيْتَ يَا شَكُوْرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا شَاهِدُ, تَعَالَيْتَ يَا شَهِيْدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا حَنَّانُ, تَعَالَيْتَ يَا مَنَّانُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ hamîd, ta‘âlaita yâ majîd, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qadîm, ta‘âlaita yâ 'azhîm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ghafûr, ta‘âlaita yâ syakûr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhâna-ka yâ syâhid, ta‘âlaita yâ syahîd, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ hannân, ta‘âlaita yâ mannân, ajir-nâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha terpuji, Eng-kau maha tinggi wahai yang maha mulia, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha terdahulu, Engkau maha tinggi wahai yang maha besar, lindungi-lah kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pe-ngampun, Engkau maha tinggi wahai yang maha pen-syukur, lindungi kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai Tuhan yang menyaksikan, Engkau maha tinggi wahai yang maha menyaksikan, lindungi kami dari api neraka wa-hai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha penyayang, Engkau maha tinggi wa-hai yang maha pemberi karunia, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا بَاعِثُ, تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُحْيِي, تَعَالَيْتَ يَا مُمِيْتُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا شَفِيْقُ, تَعَالَيْتَ يَا رَفِيْقُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا أَنِيْسُ, تَعَالَيْتَ يَا مُؤْنِسُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا جَلِيْلُ, تَعَالَيْتَ يَا جَمِيْلُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ bâ‘its, ta‘âlaita yâ wârits, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ muhyî, ta‘âlaita yâ mu-mît, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ syafîq, ta-‘âlaita yâ rafîq, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ anîs, ta‘âlaita yâ mu`nis, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ jalîl, ta‘âlaita yâ jamîl, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang membangkitkan, Engkau maha tinggi wahai yang mewarisi, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang menghidupkan, Engkau maha tinggi wahai yang mematikan, lindungi-lah kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pe-nyayang, Engkau maha tinggi wahai yang maha halus, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai teman yang ra-mah, Engkau maha tinggi wahai yang memberikan ke-senangan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberkan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang Tuhan maha agung, Engkau maha tinggi wahai yang maha indah, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا خَبِيْرُ, تَعَالَيْتَ يَا بَصِيْرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا حَفِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا مَلِيُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودُ, تَعَالَيْتَ يَا مَوْجُوْدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا غَفَّارُ, تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مَذْكُورُ, تَعَالَيْتَ يَا مَشْكُورُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ khabîr, ta‘âlaita yâ bashîr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ hafiyy, ta‘âlaita yâ maliyy, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ma'-bûd, ta‘âlaita yâ maujûd, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ghaffâr, ta‘âlaita yâ qahhâr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ madzkûr, ta‘âlaita yâ masykûr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha tahu, Eng-kau maha tinggi wahai yang maha melihat, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang berbuat kebaikan, Engkau maha tinggi wahai yang maha kekal, lindungi-lah kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang diibadati, Engkau maha tinggi wahai yang maha ada, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha pengam-pun, Engkau maha tinggi wahai yang maha mengua-sai, lindungilah kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang diingat, Engkau maha tinggi wahai yang disyukuri, lindu-ngilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا جَوَادُ, تَعَالَيْتَ يَا مَعَاذُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا جَمَالُ, تَعَالَيْتَ يَا جَلاَلُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا سَابِقُ, تَعَالَيْتَ يَا رَازِقُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا صَادِقُ, تَعَالَيْتَ يَا فَالِقُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا سَمِيْعُ, تَعَالَيْتَ يَا سَرِيْعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ jawâd, ta‘âlaita yâ ma‘âdz, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ jamâl, ta‘âlaita yâ jalâl, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ sâbiq, ta‘âlaita yâ râziq, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ shâdiq, ta‘âlaita yâ fâliq, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ samî‘, ta‘âlaita yâ sarî‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha murah, Eng-kau maha tinggi wahai tempat berlindung, lindungi ka-mi dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai keindahan, Engkau ma-ha tinggi wahai kemuliaan, lindungi kami dari neraka wahai yang memberikan perlin-dungan. Maha suci Eng-kau wahai yang maha dahulu, Engkau maha tinggi wa-hai yang memberi rezeki, lindungilah kami dari api nera-ka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha benar, Engkau maha tinggi wahai yang membelah, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Eng-kau wahai yang maha mendengar, Engkau maha ting-gi wahai yang maha cepat (dalam perhitungan), lindu-ngilah kami dari neraka wahai yang memberikan perlin-dungan.


سُبْحَانَكَ يَا رَفِيْعُ, تَعَالَيْتَ يَا بَدِيْعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا فَعَّالُ, تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَاضِي, تَعَالَيْتَ يَا رَاضِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَاهِرُ, تَعَالَيْتَ يَا طَاهِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَالِمُ, تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ rafî‘, ta‘âlaita yâ badî‘, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ fa‘‘âl, ta‘âlaita yâ mu-ta‘âl, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qâdhî, ta‘âlaita yâ râdhî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qâhir, ta‘âlaita yâ thâhir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘âlim, ta‘âlaita yâ hâkim, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha mengang-kat, Engkau maha tinggi wahai yang mengindahkan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberi-kan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pelaku, Engkau maha tinggi wahai yang maha luhur, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberi-kan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang me-mutuskan perkara, Engkau maha tinggi wahai yang ri-do, lindungilah kami dari api neraka wahai yang mem-berkan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha mengalahkan, Engkau maha tinggi wahai yang maha suci, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha tahu, Engkau maha tinggi wahai yang ma-ha bijak, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا دَائِمُ, تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَاصِمُ, تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا غَنِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَفِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا كَافِي, تَعَالَيْتَ يَا شَافِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ dâ`im, ta‘âlaita yâ qâ`im, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘âshim, ta‘âlaita yâ qâsim, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ gha-niyy, ta‘âlaita yâ mughnî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wafiyy, ta‘âlaita yâ qawiyy, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ kâfî, ta‘âlaita yâ syâfî, ajir-nâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha kekal, Eng-kau maha tinggi wahai yang menegakkan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha menjaga, Engkau maha tinggi wahai yang membagi, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha kaya, Eng-kau maha tinggi wahai yang memberikan kecukupan, lindungilah kami dari neraka wahai yang memberkan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memberi-kan bantuan, Engkau maha tinggi wahai yang maha kuat, lindungi kami dari api neraka wahai yang membe-ri perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang mencu-kupi, Engkau ma-ha tinggi wahai yang mengobati, lin-dungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا مُقَدِّمُ, تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ, تَعَالَيْتَ يَا آخِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرُ, تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا رَجَاءُ, تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَجَى, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ, تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ muqaddim, ta‘âlaita yâ mu`a-khkhir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ awwal, ta‘âlaita yâ ãkhir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ zhâhir, ta‘âlaita yâ bâthin, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ rajâ`, ta‘âlaita yâ murtajâ, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ dzal mann, ta‘âlaita yâ dzath thaul, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang mendahulukan, Engkau maha tinggi wahai yang mengakhirkan, lindu-ngi kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang awwal, Eng-kau maha tinggi wahai yang akhir, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberkan perlindungan. Ma-ha suci Engkau wahai yang tampak, Engkau maha ting-gi wahai yang tersembunyi, lindungi kami dari api nera-ka wahai yang memberi perlindungan. Maha suci Eng-kau wahai harapan, Engkau maha tinggi wahai yang diharapkan, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberi pelindungan. Maha suci Engkau wahai yang punya karunia, Engkau maha tinggi wahai yang punya pemberian, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberi perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ, تَعَالَيْتَ يَا قَيُّوْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدُ, تَعَالَيْتَ يَا أَحَدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ, تَعَالَيْتَ يَا صَمَدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَدِيْرُ, تَعَالَيْتَ يَا كَبِيْرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَالِي, تَعَالَيْتَ يَا عَالِي, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ hayy, ta‘âlaita yâ qayyûm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wâhid, ta‘âlaita yâ ahad, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ sayyid, ta‘âlaita yâ shamad, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhâ-naka yâ qadîr, ta‘âlaita yâ kabîr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wâlî, ta‘âlaita yâ ‘âlî, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang hidup, Engkau maha tinggi wahai yang mandiri, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Ma-ha suci Engkau wahai yang satu, Engkau maha tinggi wahai yang esa, lindungi kami dari neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai tu-an, Engkau maha tinggi wahai yang kepada-Nya ber-gantung seluruh makhluk, lindungilah kami dari api ne-raka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha kuasa, Engkau maha tinggi wahai yang maha besar, lindungilah kami dari api ne-raka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha menguasai, Engkau maha tinggi wahai yang maha tinggi, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا أَعْلَى, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَلِيُّ, تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَى, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ذَارِئُ, تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا خَافِضُ, تَعَالَيْتَ يَا رَافِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطُ, تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ ‘aliyy, ta‘âlaita yâ a‘lâ, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ waliyy, ta‘âlaita yâ maulâ, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ dzâri`, ta‘âlaita yâ bâri`, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ khâfidh, ta‘âlaita yâ râfi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ muqsith, ta‘âlaita yâ jâmi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha tinggi, Eng-kau maha tinggi wahai yang maha luhur, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai pemimpin, Engkau ma-ha tinggi wahai tuan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Eng-kau wahai yang menyebarkan, Engkau maha tinggi wahai yang maha mencipta, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang merendahkan, Engkau maha tinggi wahai yang meninggikan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Ma-ha suci Engkau wahai yang maha adil, Engkau maha tinggi wahai yang menghimpun, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberkan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ, تَعَالَيْتَ يَا مُذِلُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ, تَعَالَيْتَ يَا حَفِيْظُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ, تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَلِيْمُ, تَعَالَيْتَ يَا حَلِيْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا حَكَمُ, تَعَالَيْتَ يَا حَكِيْمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ mu‘izz, ta‘âlaita yâ mudzill, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ hâfizh, ta‘âlaita yâ hafîzh, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ qâdir, ta‘âlaita yâ muqtadir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhâ-naka yâ ‘alîm, ta‘âlaita yâ halîm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ hakam, ta‘âlaita yâ hakîm, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang memuliakan, Eng-kau maha tinggi wahai yang menghinakan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang menjaga, Engkau maha tinggi wahai yang memelihara, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang berkuasa, Engkau maha tinggi wahai yang menentukan kadar, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha mengetahui, Eng-kau maha tinggi wahai yang maha santun, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang bijak, Engkau ma-ha tinggi wahai yang maha bijak, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِي, تَعَالَيْتَ يَا مَانِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ, تَعَالَيْتَ يَا نَافِعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُجِيْبُ, تَعَالَيْتَ يَا حَسِيْبُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَادِلُ, تَعَالَيْتَ يَا فَاصِلُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا لَطِيْفُ, تَعَالَيْتَ يَا شَرِيْفُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ mu‘thî, ta‘âlaita yâ mâni‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ dhãrr, ta‘âlaita yâ nâfi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mujîb, ta‘âlaita yâ hasîb, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhâ-naka yâ ‘âdil, ta‘âlaita yâ fâshil, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ lathîf, ta‘âlaita yâ syarîf, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang memberi, Engkau maha tinggi wahai yang mencegah, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memberi bahaya, Eng-kau maha tinggi wahai yang memberikan manfaat, lin-dungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang menja-wab (mengabulkan), Engkau maha tinggi wahai yang menghitung, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wa-hai yang adil, Engkau maha tinggi wahai yang menje-laskan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha halus, Engkau maha tinggi wahai yang ma-ha mulia, lindungi kami dari neraka wahai yang mem-berikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ, تَعَالَيْتَ يَا حَقُّ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مَاجِدُ, تَعَالَيْتَ يَا وَاحِدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا عَفُوُّ, تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَاسِعُ, تَعَالَيْتَ يَا مُوَسِّعُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا رَؤُوْفُ, تَعَالَيْتَ يَا عَطُوْفُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ rabb, ta‘âlaita yâ haqq, ajirnâ mi-nan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mâjid, ta‘âlaita yâ wâ-hid, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ‘afuww, ta‘âlaita yâ muntaqim, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Sub-hânaka yâ wâsi‘, ta‘âlaita yâ muwassi‘, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ ra`ûf, ta‘âlaita yâ ‘athûf, a-jirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha mengatur, Engkau maha tinggi wahai yang maha benar, lindungi-lah kami dari api neraka wahai yang memberikan per-lindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha mulia, Engkau maha tinggi wahai yang satu, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha memaafkan, Eng-kau maha tinggi wahai yang membalas, lindungilah ka-mi dari api neraka wahai yang memberikan perlindu-ngan. Maha suci Engkau wahai yang maha luas, Eng-kau maha tinggi wahai yang memberikan keluasan, lin-dungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha pe-nyayang, Engkau maha tinggi wahai yang maha pe-ngasih, lindungi kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan.


سُبْحَانَكَ يَا فَرْدُ, تَعَالَيْتَ يَا وِتْرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُقِيْتُ, تَعَالَيْتَ يَا مُحِيْطُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا وَكِيْلُ, تَعَالَيْتَ يَا عَدْلُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُبِيْنُ, تَعَالَيْتَ يَا مَتِيْنُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا بَرُّ, تَعَالَيْتَ يَا وَدُوْدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ fard, ta‘âlaita yâ witr, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ muqît, ta‘âlaita yâ muhîth, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ wakîl, ta‘âlaita yâ ‘adl, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mu-bîn, ta‘âlaita yâ matîn, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Sub-hânaka yâ barr, ta‘âlaita yâ wadûd, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang menyendiri, Eng-kau maha tinggi wahai yang tunggal, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memelihara, Engkau maha tinggi wahai yang meliputi, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Ma-ha suci Engkau wahai wakil, Engkau maha tinggi wahai keadilan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang nyata, Engkau maha tinggi wahai yang maha ku-at, lindungilah kami dari api neraka wahai yang mem-berikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai kebai-kan, Engkau maha tinggi wahai yang maha mencintai, lindungi kami dari neraka wahai yang memberikan per-lindungan.


سُبْحَانَكَ يَا رَشِيْدُ, تَعَالَيْتَ يَا مُرْشِدُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا نُوْرُ, تَعَالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا نَصِيْرُ, تَعَالَيْتَ يَا نَاصِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا صَبُوْرُ, تَعَالَيْتَ يَا صَابِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُحْصِي, تَعَالَيْتَ يَا مُنْشِئُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ.

Subhânaka yâ rasyîd, ta‘âlaita yâ mursyid, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ nûr, ta‘âlaita yâ mu-nawwir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ nashîr, ta‘âlaita yâ nâshir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhâ-naka yâ shabûr, ta‘âlaita yâ shâbir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ muhshî, ta‘âlaita yâ munsyi`, ajirnâ minan nâri yâ mujîr.

Maha suci Engkau wahai yang maha lurus, Eng-kau maha tinggi wahai yang memberi petunjuk, lindu-ngilah kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai cahaya, Eng-kau maha tinggi wahai yang menerangi, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang membela, Engkau maha tinggi wahai yang menolong, lindungi kami dari api ne-raka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang maha sabar, Engkau maha tinggi wahai yang sabar, lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wa-hai yang menghitung, Engkau maha tinggi wahai yang mengadakan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang maha melindungi.

سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُ, تَعَالَيْتَ يَا دَيَّانُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا مُغِيْثُ, تَعَالَيْتَ يَا غِيَاثُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا فَاطِرُ, تَعَالَيْتَ يَا حَاضِرُ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْجَمَالِ, تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَبَرُوْتِ وَالْجَلاَلِ, أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. سُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ, سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنِتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ, وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِيْنَ, وَ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, وَ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ, وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

Subhânaka yâ subhân, ta‘âlaita yâ dayyân, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ mughîts, ta‘âlaita yâ ghiyâts, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka yâ fâthir ta‘âlaita yâ hâdhir, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhâna-ka yâ dzal ‘izzi wal jamâl, ta‘âlaita yâ dzal jabarûti wal jalâl, ajirnâ minan nâri yâ mujîr. Subhânaka lâ ilâha illâ ant, subhânaka innî kuntu minazh zhâlimîn, fastajabnâ lahu wa najjainâhu minal ghammi wa kadzâlika nunjil mu`minîn, wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ muhammadin wa ãlihi ajma‘în, walhamdu lillâhi rabbil ‘âlamîn, wa hasbunallâhu wa ni‘mal wakîl, wa lâ haula wa lâ qu-wwata illâ billâhil ‘aliyyil ‘azhîm.

Maha suci Engkau wahai yang maha suci, Eng-kau maha tinggi wahai yang maha berkuasa (dayyân), lindungi kami dari api neraka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau wahai yang memberi-kan pertolongan, Engkau maha tinggi wahai pertolo-ngan, lindungilah kami dari api neraka wahai yang ma-ha melindungi. Maha suci Engkau wahai yang mencip-takan, Engkau maha tinggi wahai yang hadir, lindungi-lah kami dari api neraka wahai yang maha melindungi. Maha suci Engkau wahai yang punya kemuliaan dan keindahan, Engkau maha tinggi wahai yang punya ke-kuasaan dan keagungan, lindungilah kami dari api ne-raka wahai yang memberikan perlindungan. Maha suci Engkau tidak ada tuhan selain Engkau, maha suci Eng-kau sesungguhnya aku dari kalangan yang zalim, lalu Kami kabulkan baginya dan Kami selamatkan dia dari kesulitan, dan begitulah Kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan Allah ber-shalawât kepada penghu-lu kami Muhammad dan keluarganya semua, dan se-gala puji bagi Allah pemilik alam semesta, dan cukup Allah buat kami dan (Dia) sebaik-baik wakil, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.

Wed, 30 May 2018 @19:22


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 Abu Zahra · All Rights Reserved