Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Nabi Diuji Kebenarannya

image

Kelembutan Perangai Rasulullah saw

Dari Salmân Al-Fârisi ra berkata: Suatu hari aku berada di sisi Nabi saw, tiba-tiba datang menghadap seorang A'râbi di atas unta betinanya, lalu dia sampaikan salam, kemudian berkata, "Yang manakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Lalu ditunjukkan kepada Rasulullah saw. Maka dia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan padaku apa yang ada di dalam perut unta betinaku hingga aku tahu bahwa apa yang kamu bawa itu benar dan aku akan beriman kepada Tuhanmu dan akan menjadi pengikutmu." Maka Nabi saw menoleh seraya berkata, "Ini kekasihku Ali yang akan menunjukimu." Lalu Ali mengambil tali kekang unta betina itu, kemudian beliau mengusapkan tangannya kepada lehernya, kemudian beliau mengangkat penglihatannya ke langit dan beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak Muhammad dan Ahlulbaitnya dan dengan nama-nama-Mu yang indah dan dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna melainkan Engkau jadikan unta ini berbicara hingga ia mengkabarkan pada kami apa yang ada di dalam perutnya." Maka tiba-tiba unta betina tersebut menoleh kepada Ali as seraya berkata, "Wahai Amirul Mu`minin, sesungguhnya dia suatu hari menunggangiku dan dia hendak berkunjung kepada anak pamannya, dan dia menggauliku, lalu aku hamil darinya." Lantas A'râbi itu berkata, "Celaka kalian! Nabi itu ini atau ini?" Lalu dikatakan, "Ini Nabi dan ini saudaranya dan putra pamannya." Lalu A'râbi itu berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa engkau utusan Allah." Dan dia meminta Nabi saw supaya berdoa kepada Allah 'azza wa jalla agar Dia menjaganya dari apa yang ada di dalam perut unta betinanya, maka Dia pun menjaganya dan A'râbi itu baik keislamannya."

Fri, 9 Jan 2015 @19:32


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved