Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Hadits Al-Tsaqalain [7]

Kewajiban Berpegang, Berpedoman dan Merujuk kepada Al-Tsaqalain: Al-Quran dan Ahlulbait Rasulullah saw yang Suci (Bagian Ketujuh)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ص بِالْجُحْفَةِ فَقَالَ : أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَإِنِّي سَائِلُكُمْ عَنِ اثْنَيْنِ القُرْآنِ وَ عِتْرَتِي


Rasûlullâh saw berkata, “Bukankah aku lebih berhak menjadi wali kamu dari pada diri-diri kamu?" Mereka berkata, "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Maka sesungguhnya aku akan menanyakan kepadamu tentang dua hal: Al-Quran dan 'Itrahku (Ahlulbaitku)."

Al-Thabrâni telah mengeluarkannya sebagaimana dalam Arba'în Al-Arba'în oleh Al-Nabhâni dan dalam Ihyâ` Al-Mayyit oleh Al-Suyûthi.

Hadîts yang semisal ini bisa dilihat dalam kitab-kitab berikut:
1.    Majma' Al-Zawâ`id oleh Al-Haitsami Al-Syâfi'i 5/195.
2.    Usud Al-Ghâbah oleh Ibnu Al-Atsîr 3/147.
3.    Ihyâ` Al-Mayyit oleh Al-Suyûthi dengan Hâmisy Al-Ittihâf hal. 115 cet. Al-Halabi Mesir.

Tue, 12 Aug 2014 @11:12


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved