Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Hadits Al-Tsaqalain [4]

Kewajiban Berpegang, Berpedoman dan Merujuk pada Al-Tsaqalain yakni Al-Quran dan Ahlulbait Nabi saw yang Suci (Bagian Keempat)

قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللهِ وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ


Rasûlullâh saw berkata, “Sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua tsaqal: Kitab Allah dan Ahlulbaitku, dan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah hingga mereka datang kepadaku di telaga."

Al-Hâkim telah mengeluarkannya dalam Al-Mustadrak pada 3/148 dan dia berkata, "Ini hadîts shahîh isnâdnya atas syarat dua Syaikh (Al-Bukhâri dan Muslim) sedang mereka tidak mengeluarkannya." Dan Al-Dzahabi telah mengeluarkannya dalam Talkhîsh Al-Mustadrak dengan mengakui ke shahîhannya atas syarat dua Syaikh.

Dan hadîts Al-Tsaqalain yang redaksinya seperti ini terdapat di dalam kitab-kitab berikut:

1.    Manâqib 'Aliyy Ibni Abî Thâlib oleh Ibnu Al-Mughâzili yang bermadzhab Syâfi'i pada halaman 234, hadîts ke-281 cetakan pertama Teheran.
2.    Al-Manâqib oleh Al-Khawârizmi Al-Hanafi halaman 223.
3.    Farâ`id Al-Simthain oleh Al-Hamwîni Al-Syâfi'i 2/143.
4.    'Abaqât Al-Anwâr bagian hadîts Al-Tsaqalain 1/131.

Thu, 7 Aug 2014 @07:22


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved