Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Kalimat Hikmah Imam 'Ali

BAHAYA MENTAATI HAWA NAFSU
Jika kamu taat kepada hawa nafsumu, ia pasti membuatmu tuli dan buta (mendengar dan melihat yang banar), ia merusak masa depanmu (surga) dan menjerumuskanmu (ke dalam neraka). [Amîrul Mu`minîn as]


MENAHAN SYAHWAT
Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu sukai dari Tuhanmu kecuali dengan menahan diri dari syahwat yang kamu inginkan. [Amîrul Mu`minîn as]


SIBUK DENGAN AMAL SUNNAH
Jika kamu menyibukkan diri dengan keutamaan amal-amal yang sunnah dari menunaikan kewajiban-kewajiban, maka tidak akan ada satu keutamaan pun yang kamu usahakan dengan kewajiban yang kamu abaikan. [ Imam 'Ali as ]


TIDAK AKAN MENYUSUL AJAL
Kamu tidak akan pernah mendahului ajalmu dan tidak akan diberi rezeki yang bukan bagianmu, maka mengapakah kamu mencelakakan dirimu wahai orang yang celaka! ['Ali bin Abî Thâlib as]


KAMU AKAN MENDAPATKAN BAGIANMU
Kamu akan mendapatkan bagianmu, rezekimu pun telah dijamin dan apa yang telah dituskan bagimu akan dipenuhi, maka rehatkanlah dirimu dari letihnya kerakusan dan penatnya tuntutan. Percayalah dengan Allah dan ringankanlah dalam usaha pencarian dunia. ['Ali bin Abî Thâlib as]


KAMU PASTI DISINGKIRKAN
Sesungguhnya kamu akan disingkirkan oleh kematian yang tidak akan selamat orang yang lari darinya dan mesti ia mendapatkannya. ['Ali bin Abî Thâlib as]


AMAL YANG DITERIMA
Tidak akan diterima amalmu kecuali jika kamu lakukan dengan ikhlas, tidak disertai hawa nafsu dan sebab-sebab dunia. [Imam 'Ali bin Abî Thâlib as]


TEMAN DI DALAM KUBUR
Kamu pasti punya teman di dalam kuburmu, usahakanlah temanmu itu indah wajahnya dan harum tubuhnya, yaitu manifestasi dari amal saleh. [Imam 'Ali bin Abî Thâlib as]


TERMASUK DARI KEZALIMAN
Dari Hisyâm bin Sâlim dari Abû 'Abdillâh as berkata, "Termasuk dari kezaliman perkataan orang yang berkendaraan kepada pejalan kaki, 'Jalan.'"

Fri, 9 May 2014 @06:56


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved