Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Keutamaan Bulan Rajab

Allâhumma bârik lanâ fî rajabin wa sya'bâna wa ballighnâ syahra ramadhân.

Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'bân, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhân.

Rajab diambil dari nama sungai yang ada di surga sebagaimana pada riwayat berikut ini.

Imam Mûsâ Al-Kâzhim as berkata, "Rajab adalah (nama) sungai di surga yang (airnya) lebih putih dari air susu dan (rasanya) lebih manis dari madu, maka siapa yang shiyâm (puasa) sehari di bulan Rajab, niscaya Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut."  

Beliau as berkata, "Rajab adalah bulan yang agung yang Allah lipatgandakan padanya kebaikan-kebaikan, dan Dia hapuskan padanya keburukan-keburukan. Siapa yang shaum (puasa) sehari dari Rajab, niscaya neraka menjauh darinya sejauh perjalanan setahun, dan siapa yang shaum tiga hari, wajib baginya surga." 

Bulan Rajab, Sya‘bân dan bulan Ramadhân merupakan bulan-bulan yang istimewa, di dalamnya banyak keutamaan dan banyak doa yang dianjurkan. Bulan Rajab disandarkan kepada 'Ali bin Abî Thâlib as, bulan Sya'bân disandarkan kepada Rasulullah saw dan bulan Ramadhân disandarkan kepada Allah 'azza wa jalla.

Amîrul Mu`minîn as berkata, "Rajab adalah bulanku, Sya‘bân bulan Rasûlullâh saw dan bulan Ramadhân adalah bulan Allah ‘azza wa jalla." 

Beliau as berkata, "Bulan Ramadhân adalah bulan Allah, Sya‘bân bulan Rasûlullâh saw dan Rajab adalah bulanku." 

Sat, 3 May 2014 @07:05


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved