Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Ulama dan Fuqaha

Makna 'Ulamâ` atau Fuqahâ`
'Ulamâ` kata jamak, jika seorang disebut 'âlim, kemudian diindonesiakan menjadi ulama yang definisinya adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Dan alim dimaknai berilmu, berpengetahuan, pandai (dalam hal agama Islam). Dan terkadang orang menyebutnya digabungkan menjadi alim ulama. Dan fuqahâ` diindonesiakan menjadi fukaha yang berarti ahli hukum Islam. [Kamus Besar Bahasa Indonesia]

Di Iran, ulama ditandai dengan serban hitam untuk keturunan Nabi saw dan biasanya digelari sayyid, dan serban warna putih untuk selain keturunan Nabi saw dan digelari syaikh, dan lazimnya mereka baik sayyid atau syaikh hierarki keulamaannya dijuluki dengan hujjatul Islâm, âyatullâh dan âyatullâh al-'uzhmâ`.

Di Indonesia, ulama biasanya ditandai dengan memakai peci dan gelaran KH (kiai haji) di depan namanya, maka yang belum menunaikan haji walaupun alim belum menjadi KH.

Di Jazirah Arab, ulama lazimnya memakai serban yang dikerudungkan (tidak diikat) dan biasanya mereka dijuluki syaikh.

Di dalam Al-Quran, ulama itu tidak dilihat dari sisi asesoris atau busana, tetapi lebih dilihat dari sisi takutnya kepada Allah 'azza wa jalla sebagaimana dalam firman-Nya, Innamâ yakhsyallâha min 'ibâdihil 'ulamâ` (Sesungguhnya ulama itu hamba-hamba-Nya yang takut kepada Allah).

Orang yang yang takut kepada Allah pasti taat kepada-Nya, dan orang yang taat kepada-Nya pasti menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu bagian dari perintah-Nya, maka orang yang takut kepada Allah itu pasti berilmu; baik ilmunya banyak maupun sedikit. Jadi siapa pun dan dari etnis mana pun bisa masuk dan menjadi ulama asalkan takut kepada Allah sekalipun tidak dianggap ulama dan tidak dijuluki yang macam-macam.

Wed, 16 Apr 2014 @08:45


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved