Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Wajib Taki-taki Upami Yuswa...

Sacara ruhani yuswa opat puluh taun eta tos kalintang asakna dina ngemut sareng milampah, sareng sacara jasmani yuswa opat puluh taun eta puncakna kasampurnaan jasmani.

Sabada yuswa 40 taun, kakuatan jasmani ngawitan ngirangan sareng teras ngirangan, upami organ jasad sareng panca indra hoyong rada awet atanapi teu enggal aus, tangtosna urang kedah ngajaga kasehatan jasmani sareng henteu jorok dina barangtuang sareng ngaleueut, tapi upami henteu apik ngeunaan asupan tuangeun sareng leueuteun sareng henteu merhatoskeun hak-hak jasad oge sadaya anggotana, tangtos kakiatan jasad bakal enggal ngirangan sareng bakal seueur panyawat anu cicing dina badan anu antukna bakal enggal maot.

Upami nalika maot eta tos seueur melak kasaean sareng amal saleh, tangtos bakal metik kauntungan, tapi upami anu dipelak di dunya ieu kaawonan, tangtos pa-nenna oge karugelan anu nyata. Tah kumargi kitu perhatoskeun yuswa anjeun sareng hisab diri anjeun!

عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكاً تَحْتَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُهُ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْيَا وَ يَطَّلِعَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَ يَقُولَ يَا أَبْنَاءَ الْعِشْرِينَ لاَ تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا وَ يَا أَبْنَاءَ الثَّلاَثِينَ اسْمَعُوا وَ عُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الْأَرْبَعِينَ جِدُّوا وَ اجْتَهِدُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الْخَمْسِينَ لاَ عُذْرَ لَكُمْ وَ يَا أَبْنَاءَ السِّتِّينَ مَا ذَا قَدَّمْتُمْ فِي دُنْيَاكُمْ لآِخِرَتِكُمْ وَ يَا أَبْنَاءَ السَّبْعِينَ زَرْعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا وَ يَا أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِي أَرْضِهِ وَ يَا أَبْنَاءَ التِّسْعِينَ آنَ لَكُمُ الرَّحِيلُ فَتَزَوَّدُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الْمِائَةِ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ثُمَّ يَقُولُ لَوْ لاَ مَشَايِخُ رُكَّعٌ وَ فِتْيَانٌ خُشَّعٌ وَ صِبْيَانٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبّاً

Ti Nabi saw yen anjeunna ngadawuh, “Allah anu maha luhur tos nyiptakeun hiji malak di handap ‘arsy,  eta malak tasbîh ka Anjeunna ku sadaya basa anu benten-benten, upami wengi Juma‘ah, Allah marentah anjeunna kanggo lungsur ti langit ka dunya sareng ningali kaayaan ahli bumi sareng ngagero, 'He jalma-jalma nu umurna dua puluh (taunan), omat maraneh ulah rek katipu ku kahirupan dunya. He jalma-jalma anu umurna tilu puluh (taunan), dengekeun ku maraneh jeung regepkeun. He jalma-jalma anu umurna opat puluh (taunan), sing soson-soson maraneh jeung sing rajin (dina ngabdi ka Allah). He jalma anu umurna lima puluh (taunan), euweuh alesan keur maraneh. He jalma-jalma anu umurna genep puluh (taunan), bekel naon anu ku maraneh geus disiapkeun di dunya maraneh pikeun aherat maraneh. He jalma-jalma anu umurna tujuh puluh (taunan), pepelakan geus deukeut waktu panenna. He jalma-jalma anu umurna dalapan puluh (taunan), sing ta‘at maraneh ka Allah di bumi-Na. He jalma-jalma anu umurna salapan puluh (taunan), geus tepi kana waktuna keur maraneh pikeun indit, sok geura siapkeun bekelna. He jalma-jalma anu umurna saratus (taunan), geus datang ka maraneh sa‘atna maot sedengkeun maraneh teu ngarasa.' Teras anjeunna nyarios, 'Upama euweuh aki-aki anu ruku‘, budak ngora anu khusyu‘ jeung bayi anu nyusu, tangtu maraneh geus ditimpa ku siksa anu sabenerna.’”  

Umumna ummat manusa di ieu dunya ngalakukeun rupa-rupa ma‘siat ka Allah ‘azza wa jalla. Ma‘siat ka Anjeunna dibagi tilu: Kahiji henteu ibadah (ngabdi) ka Anjeunna sapertos umumna kaum istri teu nutup orat. Kaduana ngalakukeun kajahatan-kajahatan tindak pidana sareng kriminal sapertos karupsi, mateni sareng sajabina. Sareng katiluna ngalakukeun ibadah ka Allah ku cara anu teu leres (bid‘ah).

Kedahna mah ummat manusa tos dibinasakeun sadayana sapertos di zaman Nabi Nûh as, tapi untung masih aya keneh aki-aki anus sok ruku‘, budak ngora anu khusyu‘, bayi anu nyusu sareng sasatoan anu nyaratu, margi ku welas asihna Allah ka aranjeunna, siksaan kanggo umumna manusa ditangguhkeun.

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَقَدِ انْتَهَى مُنْتَهَاهُ وَ إِذَا بَلَغَ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ فَهُوَ فِي النُّقْصَانِ وَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ أَنْ يَكُونَ كَمَنْ هُوَ فِي النَّزْعِ

Ti Abû Bashîr nyarios: Abû ‘Abdillâh as ngadawuh, “Upami hamba tos dugi ka yuswa 33 taun,  anjeunna tos dugi ka yuswa anu pang kiatna, upami anjeunna tos dugi ka 40 taun, anjeunna tos dugi ka tungtung tina kakiatanana, sareng upami anjeunna tos dugi ka yuswa 41 taun, kakiatanana ngawitan ngirangan, sareng sekedahna jalma anu yuswana tos dugi 50 taun sing sapertos jalma anu nuju dicabut nyawana (kaduhung sareng kalintang hoyongna hirup deui ka ieu dunya kanggo ta‘at ka Allah, ta‘at ka Rasûl-Na sareng ka Ahlulbait Rasûl-Na).” 

الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، رُوِيَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي يَا أَبْنَاءَ السِّتِّينَ عُدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى

Al-Dailami dina Irsyâd Al-Qulûb: Tos diriwayatkeun yen Allah anu maha luhur kagungan hiji malak anu ngagero, “He jalma-jalma anu umurna geus nepi ka 60 (taunan), anggap diri-diri maraneh eta ti golongan jalma-jalma anu geus maraot.” 
 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ أَرْبَعِينَ سَنَةً نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ دَنَا الرَّحِيلُ فَأَعِدَّ زَاداً وَ لَقَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى إِذَا أَتَتْ عَلَى الرَّجُلِ أَرْبَعُونَ سَنَةً حَاسَبَ نَفْسَهُ

Ti ‘Ali bin Al-Husain as (anjeunna ngadawuh), “Upami jalma eta tos nincak kana yuswa 40 taun, hiji panggero ngagerokeun ti langit, 'Eta jalma geus deukeut (kana maot), mangka manehna geura nyiapkeun bekel.' Sareng saestuna upami yuswa opat puluh taun tos datang ka hiji jalma, mangka anjeunna kedah enggal ngahisab dirina.” 
 
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي إِنِّي لاَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَ أَمَتِي يَشِيبَانِ فِي الْإِسْلاَمِ أَنْ أُعَذِّبَهُمَا ثُمَّ بَكَى ص فَقِيلَ مِمَّ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبْكِي لِمَنِ اسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِمْ وَ لاَ يَسْتَحْيُونَ مِنْ عِصْيَانِهِ

Ti Rasûlullâh saw ngadawuh, "Allah anu maha luhur ngadawuh, Demi kagagahan Kula jeung kaagungan Kula, temen Kula era ka hamba Kula anu lalaki jeung hamba Kula anu awewe, maranehna geus huisan dina Islam sedengkeun Kula nyiksana. " Teras anjeunna saw sumegruk nangis. Lajeng anjeunna ditaros, “Naon margina anjeun nangis he Rasûlullah?” Anjeunna ngadawuh, “Abdi ceurik margi jalma-jalma anu Allah lingsem kanggo nyiksana sedeng aranjeunna henteu isin tina ngalakukeun ma‘siat ka Anjeunna.”  
 
وَ عَنْهُ ص قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكاً يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَيُنَادِي يَا أَبْنَاءَ الْعِشْرِينَ جِدُّوا وَ اجْتَهِدُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الثَّلاَثِينَ لاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ يَا أَبْنَاءَ الْأَرْبَعِينَ مَا ذَا أَعْدَدْتُمْ لِلِقَاءِ رَبِّكُمْ وَ يَا أَبْنَاءَ الْخَمْسِينَ أَتَاكُمُ النَّذِيرُ وَ يَا أَبْنَاءَ السِّتِّينَ زَرْعٌ آنَ حَصَادُهُ وَ يَا أَبْنَاءَ السَّبْعِينَ نُودِيَ لَكُمْ فَأَجِيبُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَ أَنْتُمْ غَافِلُونَ ثُمَّ يَقُولُ لَوْ لاَ عِبَادٌ رُكَّعٌ وَ رِجَالٌ خُشَّعٌ وَ صِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَ أَنْعَامٌ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا

Ti anjeunna saw ngadawuh, “Allah ta‘âlâ kagungan malak anu lungsur unggal wengi, lajeng anjeunna ngagero, 'He manusia anu umurna dua puluh (taunan), maraneh sing soson-soson jeung sing rajin (dina ngabdikeun diri ka Allah). He manusa anu umurna tilu puluh (taunan), omat maraneh ulah rek katipu ku kahirupan dunya. He manusa anu umurna opat puluh (taunan), naon anu geus disiapkeun ku maraneh keur patepung jeung Pangeran maraneh (maot)? He manusa anu umurna lima puluh (taunan), geus datang ka maraneh anu mere pepeling. He manusa anu umurna genep puluh (taunan), pepelakan geus siap dipanen. He manusa anu umurna tujuh puluh (taunan), geus digerokeun ka maraneh: Laksanakeun parentah. He manusa anu umurna dalapan puluh (taunan), geus datang ka maraneh waktuna maot tapi maraneh dina kaayaan lalawora.' Teras anjeunna nyarios, 'Upami teu aya hamba anu ruku', pameget anu khusyu', bayi anu nyusu, sareng ingon-ingon anu nyaratu, tangtos aranjeun tos ditibanan siksa anu saleresna.’”  
 
عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيْبٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا بَلَغْتَ سِتِّينَ سَنَةً فَاحْسَبْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى

Ti Hâzim bin Habîb Al-Ju‘fi nyarios: Abû ‘Abdillâh as tos sasauran, “Upami anjeun tos dugi ka yuswa genep puluh taun, hisab diri anjeun ti golongan jalma-jalma anu tos maraot.” 
 
قَالَ النَّبِيُّ ص أَبْنَاءَ الأَرْبَعِينَ زَرْعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهُ وَ أَبْنَاءَ الْخَمْسِينَ مَا ذَا قَدَّمْتُمْ وَ مَا ذَا أَخَّرْتُمْ أَبْنَاءَ السِّتِّيْنَ هَلُمُّوا إِلَى الْحِسَابِ لاَ عُذْرَ لَكُمْ أَبْنَاءَ السَّبْعِينَ عُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى

Nabi saw ngadawuh, “He jalma-jalma anu yuswana 40 (taunan), pepelakan tos datang waktos panenna, he jalma-jalma anu yuswana 50 (taunan), bekel naon nu ku aranjeun tos disiapkeun sareng kawajiban naon nu ku aranjeun tos dimomorekeun, he jalma-jalma anu yuswana 60 (taunan), aranjeun geura ngahisab diri sareng teu aya alesan kanggo aranjeun. He jalma-jalma anu yuswana 70 (taunan), anggap diri-diri aranjeun ti golongan jelema-jelema anu tos maraot.”   

عَنْ أَبِي بَصِيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ الْعَبْدَ لَفِي فُسْحَةٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مَلَكَيْهِ قَدْ عَمَّرْتُ عَبْدِي هَذَا عُمُراً فَغَلِّظَا وَ شَدِّدَا وَ تَحَفَظَّا وَ اكْتُبَا عَلَيْهِ قَلِيلَ عَمَلِهِ وَ كَثِيرَهُ وَ صَغِيرَهُ وَ كَبِيرَهُ

Ti Abû Bashîr nyarios: Abû ‘Abdillâh as ngadawuh, “Sayaktosna hamba eta dina seueurna waktos tina urusanana dugi ka yuswana 40 taun, upami tos dugi ka yuswa 40 taun, Allah ‘azza wa jalla ngawahyukeun ka dua malak-Na, Kula geus mere umur ka hamba Kula ku eta umur, pereketkeun, kuatkeun, riksa jeung tuliskeun ka manehna amalna nu saeutik jeung lobana, nu leutikna jeung anu gedena.” 
 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَى الرَّجُلِ أَرْبَعُونَ سَنَةً قِيلَ لَهُ خُذْ حِذْرَكَ فَإِنَّكَ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَ لَيْسَ ابْنُ الْأَرْبَعِينَ أَحَقَّ بِالْحِذْرِ مِنِ ابْنِ الْعِشْرِينَ فَإِنَّ الَّذِي يَطْلُبُهُمَا وَاحِدٌ وَ لَيْسَ بِرَاقِدٍ فَاعْمَلْ لِمَا أَمَامَكَ مِنَ الْهَوْلِ وَ دَعْ عَنْكَ فُضُولَ الْقَوْلِ

Ti Ahmad bin Muhammad bin Khâlid ngangkatna (ngangkat sanadna) ti Abû Ja‘far as nyarios, “Upami tos sumping ka jalma yuswa 40 taun, dicarioskeun ka anjeunna: Awas sing waspada anjeun, margi anjeun tos teu dipasihan ma‘ap, jalma anu yuswana 40 (taunan) henteu langkung hak kanggo waspada ti jalma anu yuswana 20 taun, margi anu nungtut aranjeunna hiji, prak geura pidamel amal saleh kanggo mayunan kagoncangan nu aya di payuneun anjeun, sareng kantunkeun kalangkungan dina cumarios (langkung saur bahe carek) ti anjeun.” 

Kalangkungan dina nyarios ngandung dosa, margi ngagunakeun kalimah-kalimah atanapi kecap anu teu aya gunana.
 
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خُذْ لِنَفْسِكَ خُذْ مِنْهَا فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِي الْقُوَّةِ قَبْلَ الضَّعْفِ وَ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

Ti Zaid Al-Syahhâm nyarios: Abû ‘Abdillâh as sasauran, “Candak kanggo diri anjeun; candak ti eta diri dina nalika sehat sateuacan teu damang, dina waktos kiat sateuacan lemah sareng dina waktos hirup sateuacan maot.” 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلاَغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَةً

Muhammad bin Al-Husain Al-Radhi dina Nahj Al-Balâghah ti Amîrul Mu`minîn as ngadawuh, “Yuswa anu ku Allah dipasihan ma‘ap dina eta yuswa ka anak Ãdam, nyaeta genep puluh taun.” 
 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ فَقَالَ تَوْبِيْخٌ لِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً

Muhammad bin ‘Ali bin Al-Husain sasauran: Al-Shâdiq as ditaros perkawis dawuhan Allah ‘azza wa jalla, Jeung Kami henteu manjangkeun umur maraneh anu cukup keur inget dina eta waktu jalma nu hayang inget? Anjeunna nyarios, “Eta tegoran kanggo jalma nu yuswana parantos 18 taun.” 
 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلاَ يُرْجَى خَيْرُهُ أَبَداً مَنْ لَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ وَ لَمْ يَرِعْ فِي الشَّيْبِ وَ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ الْعَيْبِ

Ti ‘Ali bin Asbâth ti pamanna Ya‘qûb bin Sâlim ti Al-Shâdiq Ja‘far bin Muhammad as, “Aya tilu perkawis, sing saha anu teu ngamilikna tong diharepkeun kasaeanana kanggo salamina: Jalma anu teu sieun ku Allah anu teu katingali (ku soca lahir), jalma anu teu wara‘ (teu ati-ati) sabada rambutna silalatuan, sareng jalma anu teu isin tina aib (cela).” 

Jalma-jalma anu yuswana tos genep puluh taun ka luhur kedah nganggap dirina tos maot, nyaeta neuleuman sareng ngaraoskeun kasusah anu teu aya papadana di barzakhna atanapi di alam kuburna; ku poekna kubur (zhulmatul qabr) , ku gencetan kubur (dhaghthatul qabr) , ku heureutna kubur (dhîqul qabr) , ku liarna kubur (wahsyatul qabr) , ku siksa kubur (‘adzâbul qabr) , ku puluhan oray naga kubur (tinnînul qabr) , ku kalajengking-kalajengking kubur (‘aqâribul qabr) sareng anu sanesna. Raoskeun rasa kaduhung nu hebat, hoyong mulih deui ka dunya kanggo ngahadean diri, amal saleh sareng janten jalma anu mulya tur saleh, tapi hanjakal pisan teu tiasa, margi parantos seep waktosna kanggo lukaku di dunya.

Kanggo jalma-jalma anu yuswana lima puluh taun atanapi langkung, sakedahna ngaraoskeun yen dirina nuju dina prosesi kamaotan sareng nuju dicabut nyawana, nuju kaduhung anu luar biasa sareng sasauran sapertos dina Al-Quran.

    رَبِّ لَوْ لاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

He Pangeran anu ngatur abdi, kunaon Anjeun henteu mundurkeun (kamaotan) abdi dugi ka waktos anu caket anu nyababkeun abdi tiasa sedekah sareng janten jalma anu saleh. 

Tue, 8 Apr 2014 @19:33


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 Abu Zahra · All Rights Reserved