Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Ajaran yang Diterima di Sisi Allah

Islam adalah Jalan yang Paling Terang

Islam dalam Al-Quran
- Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. [Surah Âli 'Imrân 3/19]
- Dan barangsiapa yang mencari ajaran selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat dari orang-orang yang merugi.
[Surah Âli 'Imrân 3/85]
- (Islam itu) celupan Allah, dan siapakah yang lebih bagus celupannya selain Allah.
[Surah Al-Baqarah 2/138]
- Maka hadapkanlah wajahmu (dirimu) kepada ajaran dengan hanîf (dengan ikhlas) sebagai fithrah (ciptaan) Allah yang Dia telah menciptakan manusia di atasnya.
[Surah Al-Rûm 30/30]


Islam dalam Sunnah Rasulullah

- Sesungguhnya Islam ini ajaran Allah yang Dia telah memilihnya untuk diri-Nya dan membuatnya atas pengawasan-Nya... ['Ali bin Abî Thâlib as]
- Islam itu adalah jalan yang paling terang.
['Ali bin Abî Thâlib as]
- Barangsiapa yang menganut suatu ajaran selain Islam, nyatalah celakanya, terputuslah talinya, besarlah petakanya dan tempat kembalinya kepada kesedihan yang panjang dan siksa yang besar.
['Ali bin Abî Thâlib as]
- Tidak ada kemuliaan yang lebih luhur dari Islam.
['Ali bin Abî Thâlib as]
- Bagian luar dari Islam itu bersinar dan bagian dalamnya mempesona.
[Imam 'Ali as]
- Celupan Allah itu adalah Islam.
[Muhammad Al-Bâqir dan Ja'far Al-Shâdiq as]

Sun, 6 Apr 2014 @08:29


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved