Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Perbedaan Dunia dan Akhirat

Terjemahan dari firman Allah 'azza wa jalla:

Dan mereka yakin kepada akhirat. [Surah Al-Baqarah 2/4]

Kalian menginginkan harta benda dunia sedang Allah menginginkan akhirat. [Surah Al-Anfâl 8/67]

Di antara kamu ada yang menginginkan dunia dan di antara kamu ada yang menginginkan akhirat. [Surah Al-Baqarah 2/152]

Barangsiapa yang menginginkan ladang akhirat, niscaya Kami tambahkan baginya dalam ladangnya, dan barangsiapa yang menginginkan ladang dunia, Kami beri dia darinya namun baginya tidak ada bagian di akhirat. [Surah Al-Syûra 42/20]

Terjemahan dari sabda Amîrul Mu`minîn as:
Ketahuilah wahai manusia, dunia hanyalah harta benda yang hadir yang makan darinya orang yang baik dan orang yang tidak baik. Dan sesungguhnya akhirat itu janji yang benar yang menentukan hukum padanya Raja Yang Maha Kuasa. [Kanzul 'Ummâl, berita 44225]

Hal ihwal dunia mengikuti kesepakatan, dan hal ihwal akhirat mengikuti keberhakkan (untuk memperolehnya). [Ghurar Al-Hikam]

Sesungguhnya dunia telah berpaling dan ia telah mengumumkan perpisahan, dan sesungguhnya akhirat telah datang dan hampir-hampir kelihatan, dan yang tersembuntyi hari ini akan tersingkap nyata pada hari esok. [Kanzul 'Ummâl, berita 44225]

Barangsiapa yang berambisi pada akhirat pasti memiliki, dan siapa yang berambisi pada dunia pasti mati. [Ghurar Al-Hikam]

Dunia adalah harapan orang-orang yang celaka, akhirat adalah keberuntungan manusia-manusia yang bahagia. [Ghurar Al-Hikam]

Jadikanlah bagian dari duniamu untuk akhiratmu. [Ghurar Al-Hikam]

Sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat yang pasti ada bagian bagimu darinya. [Ghurar Al-Hikam]

Hari ini amal dan tidak ada perhitungan, dan akhirat itu perhitungan dan tidak ada amal. [Ghurar Al-Hikam]

Bersiap-siaplah untuk suatu hari yang padanya penglihatan terbuka, akal menjadi bingung karena guncangannya dan penglihatan batin pun menjadi pandir. [Ghurar Al-Hikam]

Dunia akan terputus darimu dan akhirat dekat darimu. [Ghurar Al-Hikam]

Sesungguhnya kalian sedang berjalan menuju akhirat, dan kepada Allah kalian akan dihadapkan. [Ghurar Al-Hikam]

Fri, 4 Apr 2014 @19:44


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved