Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Apa yang Dimaksud dengan Mengenal Allah?

عن سلمة بن عطا عن أبي عبد الله ع قال خرج الحسين بن علي ع على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت و أمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته

Dari Salamah bin 'Athâ dari Abû 'Abdillâh as berkata: Al-Husain bin 'Ali as keluar menjumpai sahabat-sahabatnya, lalu beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah jalla dzikruhu tidak menciptakan para hamba selain untuk mengenal-Nya, apabila mereka mengenal-Nya, mereka mengabdi kepada-Nya, apabila mereka mengabdi kepada-Nya, mereka merasa cukup dengan ibadah kepada-Nya dari ibadah kepada selain-Nya." Ada orang yang berkata kepadanya, "Wahai putra Rasûlullâh, dengan ayahku dan ibuku engkau (kutebus), apa ma'rifatullâh itu?" Beliau berkata, "Orang-orang di setiap zaman mengenal imamnya yang wajib atas mereka mentaatinya." [HR Al-Shadûq]

Para imam yang suci adalah hujjah-hujjah Allah yang melanjutkan kepemimpinan Islam setelah Nabi-Nya, maka tidak mengenalnya berarti tidak mengenal Nabi-Nya, dan tidak mengenal Nabi-Nya berarti tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, dan tidak mengenal Allah berarti tidak beribadah kepada-Nya, demikianlah hakikatnya.
Sat, 29 Mar 2014 @10:15


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved