Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Pentingnya Ma'rifah

Ma'rifah artinya mengenal. Maksudnya mengenal siapa diri kita, mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita, dan mengenal kebaikan dari keburukan. Manusia punya empat mata; dua di kepala dan dua di dalam dada. Jika kedua mata yang ada di kepala itu buta, maka tidak masalah, yang terpenting jangan sampai dua mata yang ada di dalam dada menjadi buta, sebab kalau buta tidak akan bisa ma'rifah . Dan ma'rifah itu merupakan tingkat awal dari ajaran Islam. Dalil-dalil berikut tentang pentingnya ma'rifah, semuanya dari Sayyidunâ wa imâmunâ 'Ali bin Abî Thâlib as diambil dari kitab Ghurar Al-Hikam .

  أهمية المعرفة

  1-  المعرفة نور القلب

  2-  المعرفة الفوز بالقدس

  3-  المعرفة برهان [بنيان النبل] الفضل

  4-  ذهاب البصر خير من عمى البصيرة

  5-  فقد البصر أهون من فقدان البصيرة

  6-  للطالب البالغ لذة الإدراك

  7-  لا يستخف بالعلم و أهله إلا أحمق جاهل

  8-  نظر البصر لا يجدي إذا عميت البصيرة

  9-  المتعبد بغير علم كحمار الطاحونة يدور و لا يبرح من مكانه

 10-  فاسمعوا أيها الناس و عوا و أحضروا آذان قلوبكم تفهموا

 11-  كمال المرء عقله و قيمته فضله

  12-  ينبئ عن قيمة كل امرئ علمه و عقله

 13-  من لم يعرف الخير من الشر فهو من البهائم

 14-  رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام

1. Ma'rifah adalah cahaya hati.

2. Ma'rifah adalah keberuntungan dengan kesucian.

3. Ma'rifah adalah bukti keutamaan.

4. Hilangnya penglihatan (mata) lebih baik dari butanya penglihatan hati.

5. Kehilangan penglihatan (lahir) lebih ringan dari kehilangan penglihatan batin.

6. Bagi penuntut yang telah sampai ada kelezatan dari apa yang didapatkan.

7. Tidak menganggap enteng kepada ilmu dan ahlinya kecuali orang yang pandir lagi bodoh.

8. Pandangan penglihatan lahir tidak berguna jika buta mata hati.

9. Ahli ibadah tanpa ilmu bagaikan keledai di penggilingan (gandum) yang berputar-putar dan dia tidak beranjak dari tempatnya.

10. Dengarkanlah dan camkanlah wahai manusia! Dan hadirkanlah telinga hati kalian, niscaya kalian paham.

11. Kesempurnaan manusia terletak pada (penggunaan) akalnya, dan nilainya adalah keutamaannya.

12. Yang mengungkapkan nilai setiap orang adalah (pengamalan) ilmunya dan (penggunaan) akalnya.

13. Barangsiapa yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan, maka dia adalah hewan.

14. Pandangan orang tua lebih aku sukai dari (halusnya) kulit anak.

 

Thu, 27 Mar 2014 @08:38


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved