Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Empat Sahabat Nabi Kena Doa Imam 'Ali

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خطبنا علي بن أبي طالب ع فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن قدام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمد ص منهم أنس بن مالك و البراء بن عازب و الأشعث بن قيس الكندي و خالد بن يزيد البجلي ثم أقبل على أنس فقال يا أنس إن كنت سمعت رسول الله ص يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة و أما أنت يا أشعث فإن كنت سمعت رسول الله ص يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتى يذهب بكريمتيك و أما أنت يا خالد بن يزيد فإن كنت سمعت رسول الله ص يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا ميتة جاهلية و أما أنت يا براء بن عازب فإن كنت سمعت رسول الله ص يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا حيث هاجرت منه قال جابر بن عبد الله الأنصاري و الله لقد رأيت أنس بن مالك و قد ابتلي ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره و لقد رأيت الأشعث بن قيس و قد ذهبت كريمتاه و هو يقول الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بالعمى في الدنيا و لم يدع علي بالعذاب في الآخرة فأعذب و أما خالد بن يزيد فإنه مات فأراد أهله أن يدفنوه و حفر له في منزله فدفن فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل و الإبل فعقرتها على باب منزله فمات ميتة جاهلية و أما البراء بن عازب فإنه ولاه معاوية اليمن فمات بها و منها كان هاجر

Dari Jâbir bin 'Abdullâh Al-Anshâri berkata: 'Ali bin Abî Thâlib as telah menyampaikan pidato di hadapan kami, lalu dia memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian dia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya di depan mimbar kalian ini ada empat rahth dari sahabat-sahabat Muhammad saw; di antara mereka ada Anas bin Mâlik, Al-Barrâ`bin 'Âzib, Al-Asy'ats bin Qais Al-Kindi dan Khâlid bin Yazîd Al-Bajali." Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke Anas, lalu berkata, "Wahai Anas, jika kamu telah mendengar Rasulullah saw mengatakan, 'Siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka ini 'Ali pemimpinnya.' Kemudian pada hari ini kamu tidak memberikan kesaksian bagiku dengan wilayah, maka Allah tidak mematikamu hingga Dia menimpakan penyakit sopak kepadamu yang tidak bisa ditutupi serban. Adapun kamu wahai Asy'ats, bila kamu telah mendengar Rasulullah saw berkata, 'Siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka ini 'Ali pemimpinnya.' Kmeudian pada hari ini kamu tidak memberikan kesaksian bagiku dengan wilayah, maka Allah tidak mematikanmu hingga Dia menghilangkan dua karîmah-mu (yakni kedua matanya menjadi buta). Adapun kamu wahai Khâlid bin Yazîd, apabila kamu telah mendengar Rasulullah saw berkata, 'Siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka ini 'Ali pemimpinnya. Ya Allah tolonglah orang yang menolongnya dan musuhilah orang yang memusuhinya.' Kemudian kamu pada hari ini tidak memberikan kesaksian bagiku dengan wilayah, maka Allah tidak mematikanmu selain seperti kematian jâlihiliyyah. Dan adapun kamu wahai Barrâ`bin 'Âzib, jikalau kamu telah mendengar Rasulullah saw mengatakan, 'Siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka ini 'Ali pemimpinnya. Ya Allah tolonglah orang yang menolongnya dan musuhilah orang yang memusuhinya.' Kemudian kamu pada hari ini tidak memberikan kesaksian bagiku dengan wilayah, maka Allah tidak mematikanmu kecuali dari mana kamu telah berhijrah darinya.'"

Jâbir bin 'Abdullâh Al-Anshâri berkata, "Demi Allah, aku telah melihat Anas bin Mâlik ditimpa penyakit sopak, dia menutupinya dengan serban, tetapi serban itu tidak bisa menutupinya. Dan aku telah melihat Al-Asy'ats bin Qais telah hilang dua yang mulianya (kedua matanya menjadi buta) dan dia mengucapkan: Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan doa Amîrul Mu`minîn atasku dengan kebutaan di dunia, dan dia tidak mendoakan atasku dengan siksaan di akhirat, lalu aku disiksa. Adapun Khâlid bin Yazîd, maka sesungguhnya dia mati, lalu keluarganya hendak menguburkan jenazahnya, lalu tanah digali di dalam rumahnya bagi lubang kuburnya, lalu dia dikuburkan. lalu Kindah mendengar hal itu, maka dia datang dengan membawa kuda dan unta, lalu dia menyembelihnya di pintu rumahnya (sebagai acara jâhiliyyah ), maka dia telah mati dengan seperti kematian jâhiliyyah . Dan adapun Al-Barrâ`bin 'Âzib, maka dia diangkat menjadi gubernur oleh Mu'âwiyah untuk Yaman, maka dia mati di sana dan darinya dia telah berhijrah." [HR Al-Shâduq, Kitâb Al-Khishâl 1/220]

Imam 'Ali bin Abî Thâlib as telah mengumpulkan banyak sahabat Nabi saw di suatu tempat, kemudian beliau meminta mereka yang mendengar Rasulullah saw di Ghadîr Khumm mengatakan: Man kuntu maulâhu fahâdzâ 'aliyyun maulâhu, allâhumma wâli man wâlâhu wa 'âdi man 'âdâhu , untuk memberikan kesaksian baginya dengan wilayah. Maka orang-orang memberikan kesaksiannya selain empat orang yang tidak mau memberikan kesaksiannya sebagaimana pada riwayat di atas padahal mereka mendengarnya.

 

Wed, 19 Mar 2014 @17:50


1 Komentar
image

Fri, 24 Feb 2017 @20:26

Jhonson

saya ingin bertanya,apakah pemilik situs ini berpaham syi'ah ???


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved