Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Hakikat Dzikir kepada Allah

Rasulullah saw bersabda: Man athâ'allâha 'azza wa jalla faqad dzakarallâha wa in qallat shalâtuhu wa shiyâmuhu wa tilâwatuhu lilqur-ân. Wa man 'ashallâha faqad nasiyallâha wa in katsurat shalâtuhu wa shiyâmuhu wa tilâwatuh.

Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang taat kepada Allah 'azza wa jalla, maka sesungguhnya dia telah berdzikir kepada Allah sekalipun sedikit shalatnya (hanya mendirikan shalat yang wajibnya saja), puasanya dan membaca Al-Quran-nya. Dan barangsiapa yang tidak taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah lupa kepada Allah sekalipun banyak shalatnya, puasanya dan membaca (Al-Quran)nya." [Diambil dari Bihâr Al-Anwâr]

 

 

Tue, 4 Mar 2014 @17:15


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 Abu Zahra · All Rights Reserved