Selamat Datang
image

Abu Zahra

022-2000429 082121981001, 085214981001


Allah 'azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya ajaran (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam. Rasulullah berkata: Islam itu tinggi dan tidak ada ajaran yang mengungulinya. Imam 'Ali as berkata: Islam adalah jalan yang paling terang.
Kategori

Khilafah

Khilâfah atau Imâmah

Khilâfah atau Imâmah artinya kepemimpinan, dan maksudnya adalah kepemimpinan Islam setelah nubuwwah atau risâlah (kenabian atau kerasulan). Orang yang memegang kendali khilâfah atau imâmah dijuluki khalîfah atau imâm .

Bagi setiap nabi dan rasûl ada washinya atau khalîfahnya yang meneruskan kepemimpinan Islam setelahnya. Dan ada tiga orang rasûl yang jumlah khalîfahnya itu sama-sama dua belas khalîfah , yaitu Mûsâ, 'Îsâ dan Muhammad---salam bagi mereka.

Masa antara Mûsâ dan 'Îsa seribu tahun, dalam masa itu  diisi oleh dua belas khalîfah . Antara 'Îsâ dan Muhammad lima ratus tahun, sepanjang masa itu diisi oleh dua belas khalîfah . Dan antara Muhammad sampai terompet yang menakutkan ditiup Isrâfîl as juga diisi oleh dua belas khalîfah secara estapet, maka dunia ini tidak pernah kosong dari pemimpin yang Allah 'azza wa jalla pilih baik secara terbuka (musta'lîn ) ataupun sembunyi-sembunyi (mustakhfîn ).

Jika para nabi dan rasûl itu Allah pilih sebagai pemimpin bagi ummat manusia, maka para khalîfah juga dipilih Allah untuk pemimpin manusia. Jika para nabi banyak ditolak manusia, maka para khalîfah juga banyak ditolak manusia. Nabi, rasûl dan khalîfah -nya yang dipilih Allah 'azza wa jalla tetap saja sebagai nabi, rasûl dan khalîfah atau imâm walaupun tidak diterima banyak orang.

Urusan khalîfah dipilih Allah 'azza wa jalla sebagaimana halnya nabi dan rasûl, jadi pemilihannya tidak diserahkan kepada manusia, baik dipilih secara demokratis atau dengan penunjukkan seseorang atau dipilih oleh sebuah lembaga.

 

 

Fri, 14 Feb 2014 @21:01


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Abu Zahra · All Rights Reserved